วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ความประทับใจในโรงเรียนมัธยม

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมัยที่เรียนใน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนสายปัญญาเป็นโรงเรียนหญิงล้วน ฉันเรียนอยู่ที่สายปัญญามาถึง6ปี ฉันประทับใจหลายอย่างในโรงเรียนนี้มาก ทั้งเพื่อน คุณครู สภาพแวดล้อมใกล้ๆกับโรงเรียน โรงเรียนสายปัญญา เป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่มากนัก มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ มีนักเรียนประมาณ 2000 คน ทำให้การอยู่ในโรงเรียนมีความอบอุ่นกัน รู้จักกันอย่างทั่วถึง ในทุกๆปีที่โรงเรียนจะมีงานกีฬาสี ที่โรงเรียนมีทั้งหมด 5 คณะสี ได้แก่ พวงชมพู ศรีตรัง กระดังงา ปาริชาติ และบัวหลวง ซึ่งงานกีฬาสีในแต่ละปีจะสร้างความสามัคคึให้แก่กันอย่างมากทั้งเพื่อนร่วมคณะมี และรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในสีเดียวกันตั้งแต่ ม.1-ม.6ไม่เพียงที่สมาคคีกันในคณะเท่านั้น ยังสร้างความสามัคคีกันทั้งโรงเรียนเพราะ จะมีการแข่งขันกีฬา ประกวดกองเชียร์ เต้นกายบริหาร เต้นแอโรบิก เดินพาเหรด เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคี และการมีน้ำใจนักกีฬาเป็นอย่างมาก ซึ่งในแต่ละปีทุกคนในโรงเรียนจะให้ความสำคัญกับกีฬาสีเป็นอย่างมาก ฉันได้อยู่คณะสีพวงชมพู ถึง3ปี ทำให้ฉันมีความผูกพันกับคณะมีนี้มากเช่นกัน ในกีฬาสีแต่ละปีไม่ได้มีเพียงนักเรียนชั้นม.1-ม.6 เท่านั้น ยังมีศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมโรงเรียนอีก ซึ่งวันกีฬาสีเปรียบเหมือนงานรวมศิษย์เก่างานหนึ่งได้เช่นกัน

ที่โรงเรียนในทุกๆปีจะงานหลายอย่างมากที่สำคัญๆก็คือ งานราตรีสายฟ้า ซึ่งจะจัดขึ้นปีเว้นปี จะเป็นงานเลี้ยง และจะมีศิษย์เก่าหลายๆรุ่นของโรงเรียนมาร่วมงาน งานเมตตาศิษย์ รำลึกพระคุณครู ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงวันเด็ก ซึ่งจะมีการแสดงของทั้งนักเรียน และการแสดงของอาจารย์ รวมทั้งมีแจกขนมให้นักเรียนฟรีอีกด้วย และอีกงานนึงที่สำคัญพอๆกันก็คือ นิทรรศการประจำปี จะมีการแสดงของนักเรียน งานออกบูทขายของของนักเรียน และจะการจัดงานเกี่ยวกับวิชากการ และงานแนะแนวศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม.6 อีกด้วย ซึ่งการที่มีกิจกรรมให้นักเรียนทำหลายๆกิจกรรมนั้นจะเป็นการสร้างความสามัคคี และความผูกพันกันอย่างหนึ่งอีกด้วย

ฉันมีความประทับใจมากมายกับโรงเรียนสายปัญญา โรงเรียนสายปัญญาทำให้ฉันมีความรู้ ทำให้ได้พบกับอาจารย์ดีๆ ได้พบกับเพื่อนๆที่นิสัยดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเป็นเพื่อนกันมาจนถึงทุกวันนี้ โรงเรียนายปัญญาทำให้ฉันได้รับประสบการณ์ดีๆมากมาย ได้รับถึงมิตรภาพดีๆของคนในโรงเรียนทั้ง รุ้นเดียวกัน ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง และ อาจารย์ รวมถึงพนักงานที่อยู่ในโรงเรียนทั้งหลาย โรงเรียนสายปัญญา แม้จะเป็นโรงเรียนที่ไม่ค่อยดังมากมายเท่าไร หรือ จะไม่ใหญ่มีพื้นที่มากมายเท่าไร แต่โรงเรียนสายปัญญาก็อสอนให้ฉันมีความรู้ และเป๋นคนดี รวมถึงให้มิตรภาพและประสบการณ์ดีๆมากมายที่ได้จากโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น